Seznam změn programu Pěstitelská pálenice (malá) - 2.verze

Nová verze programu Malá pálenice

Výchozí verze 2.04 (23.10.2006)
Hlavní rozdíly proti verzi 1.
 • Zjednodušení při zápisu žádanky(přihlášky) k pálení. Žádanka se založí automaticky při prvním zápisu pálení a každé nové pálení přidá další přílohu k přihlášce.Žádanku lze založit i z adresáře zákazníků jako dříve.Přílohy se však přidají až při zápisu pálení.
 • Základní nebo zkrácený zápis pálení lze jednoduše nastavit jako jediný způsob zápisu nebo lze oba dva zápisy používat současně.
 • Pro základní zápis pálení lze vyřadit zápis destilace suroviny.
 • Během pálení pro určitého zákazníka lze odebírat více dávek destilátu s různou stupňovitostí. Pro každou dávku je možné upravit cenu i změnit odběratele.


 • Jak si nainstalovat novou verzi :
 • 1. Mailem nebo telefonicky si objednejte zaslání DEMO verze programu LP2 s databází. Podle vaší volby vám bude tato databáze a základní instalace programu zaslána na CD(případně na disketách) nebo e-mailem.
 • 2. Na DEMO CD vám bude zaslána i nápověda k programu.
 • 3. Pokud již demo data LP2 máte , můžete si program včetně databáze kdykoliv nastavit na poslední verzi pomocí reinstalace - viz níže.
 • 4. Pokud vlastníte licenci pro verzi 1. malé pálenice, platí tato licence i pro verzi 2.
 • 5. Od verze 2.04 si můžete převést data z verze 1. do verze 2. Musíte však mít k dispozici alespoň demo verzi databáze LP2 podle bodu 1.


 • verze 2.19c (11.1.2008)

 • Skupiny zákazníků , tvořené podle stejných adres lze nyní v adresáři po větších úpravách znovu přeskupit. Nabídka se objeví po stisku tlačítka Skupina v adresáři.
 • Tisk úzké knihy pálení s možností tisku jednotlivých položek je nyní upraven tak, že tiskne i technologické doklady. • verze 2.20 (28.1.2008)

 • Pokud se nastavilo započítání spotř.daně do základu DPH , byl součtový řádek na dokladu o výdeji spočítán pro DPH bez spotřební daně v základu. V této verzi je to opraveno.

 • V úloze pro Opravu deníku je nová záložka pro přepočet DPH v dokladech po změně parametru o započítání spotř.daně do základu DPH.

 • Ve formulář pro zápis pálení se po změně základní ceny objeví dotaz pro potvrzení správnosti ceny. • verze 2.21 (28.2.2008)

 • Nový okruh úloh "Další služby".Naleznete jej v levé pomocné nabídce a umožní vám nadefinovat si vlastní okruh služeb,zboží a vlastních výrobků ( např. občerstvení, doprava a.p.), které můžete prodávat zákazníkovi.
  Přístup k této úloze nastavte v Parametrech/Nastavení programu.Zde můžete zvolit, zda tržbu za prodej ukládat do pokladny s tržbou za pálení.
  Prodej služeb je možný přímo z formuláře pro zápis pálení.
 • Byl opraven přepočet dokladu od urč.čísla z číselníku linek.
 • Byla opravena procedura pro přesun datumu v deníku pálení. Při přesunu věty s více položkami došlo k chybě.
 • Nastavení hodnot zdánl.stupňů,min. a max teploty destilátu jejichž překročení je signalizováno, je nyní umístěno v Parametrech.
 • Pokud používáte objednávky , aktivujte si je v této verzi opět v Parametrech/Nastavení programu. • verze 2.21a (13.3.2008)

 • V této verzi je řešena problematika provozu programu v operačním systému WINDOWS VISTA (32 bitů).Ten pracuje se Firebird serverem ve verzích 1.5.4 , 2.0.0 a vyšších než 2.0.1. Zde je instalace serveru Firebird 1.5.4.{Viz též hlavní stránka , Poznámky k aplikacím.)
 • Změněno umístění parametrů v registrech z HKEY_LOCAL_MACHINE na HKEY_CURRENT_USER. Při prvním přihlášení po reinstalaci se vám proto objeví formulář pro přihlášení k serveru a datům , jako po první instalaci (viz další bod).
 • Program je upraven tak, aby umožňoval připojení k jiným verzím Firebird serveru než k prozatímní verzi 1.Zjednodušilo se též první přihlášení k serveru a datům, které je nyní možné měnit v nabídce "Program"/"Nastavit cesty k DB".Úlohu ovšem používejte jen v odůvodněném případě (přemístění dat, změna serveru a.p.).Je přístupná jen pro správce. • verze 2.21b (6.5.2008)

 • Oprava v Roční uzávěrce. Před přechodem do nové sezony si prosím stáhněte tuto verzi ! • verze 2.21c (16.6.2008)

 • Oprava v úloze pro převod z 1.verze. • verze 2.21d (6.7.2008)

 • V zápisu adresy, z formuláře pálení, je doplněna možnost vyplnit telefonní číslo pěstitele. • verze 2.22 (15.7.2008)

 • Tisky Knihy pálení a Pokladní knihy jsou možné i po uživatelích (výpis jen těch položek, které pořídil přihlášený uživatel programu) .
 • Oprava v zaokrouhlování ceny nahoru.
 • Objednávky je možné používat i pro zkrácený zápis pálení.
 • Úzký výpis dokladu (U40) zatím tiskl jen jeden zápis o pálení. Nyní tiske i více zápisů. • verze 2.22a (1.8.2008)

 • Opraveno nastavování parametrů programu pro volbu Objednávek a Dalších služeb
 • Tiskové sestavy (nikoliv grafické) lze kromě tisku i ukládat jako soubor. • verze 2.23 (13.8.2008)

 • Pokud dojde k výměně měřidla destilátu , použjte formulář pro technolog./kontrolní zásahy.Tam zapište pro příslušnou linku do "Stavu měřidla na počátku" stav starého měřidla a do "Stavu měřidla na konci" stav nového měřidla po zprovoznění.Další zápis pálení již použije stav nového měřidla.
 • Ve formuláři pro zápis příjemek se u jména zákazníka zobrazuje číslo přihlášky. Pokud ne , není přihláška vystavena ( např. proto , že příjem ještě není dokončen ) a je možno ji vystavit v nabídce přístupné po klepnutí na řádek přihlášky pravým tlačítkem. • verze 2.23a (18.8.2008)

 • Ve formuláři pro příjem ovoce je nyní možné tisknout příjemku i bez vystavené přihlášky k pálení.
  Je doplněn nový tisk , Seznam příjemek vybraného zákazníka.
  Na oba tisky se dostanete klepnutím na seznam příjemek pravým tlačítkem myši. • verze 2.24 (12.9.2008)

 • Oprava v signalizaci vypáleného množství ( při zápisech více odběrů pro jednoho zákazníka nebyla signalizace přesná).
 • Do tiskových šablon přihlášek je doplněn nový vzor pro přihlášku (Žádanka_VzorC) . Prohlédněte si ji v nabídce "Dokumenty". Pokud ji budete chtít použít , je třeba v úloze "Základní parametry" v záložce "Doklady" vybrat jako variantu pro tisk žádanky variantu "Žádanka_VzorC".
  Pokud chcete šablonu upravit je třeba nejprve vytvořit kopii vzorové šablony a tu teprve upravovat. • verze 2.24b (26.9.2008)

 • V číselníku obcí je umožněno zapisovat a opravovat katastry pro jednotlivé obce.
  Přidat další katastr k obci nebo jej vyjmout umožňují tlačítka vlevo od tabulky katastrů. • verze 2.24c (17.10.2008)

 • V adresáři je v nabídce Tisky nová sestava pro výpis adres s duplicitami v rodném čísle. Zkontrolujte si, zda adresář neobsahuje více adres pro jedno rodné číslo. Pokud tomu tak je, nepoužité adresy tohoto rodného čísla stornujte.
 • Přihlášku k pálení , pokud neobsahuje přílohy, lze nyní smazat (tlačítkem "Zrušit registraci"). Tím je umožněno smazat i adresu k této přihlášce.
 • Nepoužitou objednávku ( vznikla např. tím, že pálení nebylo spuštěno z objednávek) lze nyní označit jako zpracovanou. ( Nabídka je v plovoucím menu , které se objeví , když na objednávku klepnete pravým tlačítkem myši) • verze 2.24d (4.12.2008)

 • Po přepnutí linky na zač.pálení se kontroluje poslední stav počitadla na lince. • verze 2.24e (21.1.2009)

 • V parametrech (Doklady) je možno si nastavit novou verzi XML sestavy Evidence pálení, která odpovídá XML výstupu šabloně celní správy v.EPP 1.5. • verze 2.24f (22.1.2009)

 • V parametrech (Doklady) je možno si nastavit novou verzi tiskové sestavy Evidence pálení, která neobsahuje cenu za pálení ( obsahuje jen spotřební daň). • verze 2.24g (5.4.2009)

 • V opravě deníku je dpplněna možnost zpětné opravy ceny za jednotku s přepočtem ceny • verze 2.25 (7.7.2009)

 • V číselníku cen prací je nová položka Likvidace odpadu. Konečná cena této položkz je cena za likvidaci výpalků ze 100 kg (l) zpracované suroviny včetně DPH. Pod číselníkem si vyzkoušejte výpočet ceny.
  Pro zobrazení ceny za likvidaci odpadu si v Parametrech programu , záložce Doklady , zvolte poslední položku ve volbě obsahu řádku dokladu. • verze 2.25a (10.7.2009)

 • V úloze " Import adresáře " je doplněna možnost výběru převodu mezi znakovými sadami (Kamenických , Latin2). • verze 2.25b (2.8.2009)

 • V Parametrech, záložce Doklady lze místo standardních tisků výdejového dokladu nastavit specielní tisk s obsahem 2x výdejka + přihláška na formát A4. Tento tisk se realizuje přes interní RTF editor. U novějších verzí OS WINDOWS se může stát , že interní editor nezobrazí celý doklad. V tom případě zadejte do Parametrů , záložka Doklady, název externího editoru RTF dokladů,který je v počítači k dispozici, např. WORDPAD a potvrďte změnu parametrů. • verze 2.25c (17.8.2009)

 • Ve formuláři Pokladna lze nyní smazat poslední zápis vkladu nebo výběru pořízený v pokladně ( který nevznikl automaticky z pálení ). Nabídka se objeví po klepnutí na poslední řádek zápisu pravým tlačítkem myši. • verze 2.26 (18.8.2009)

 • Vytvořeny nové indexy na archívních tabulkách pro zrychlení prohlížení archivu. • verze 2.27 (22.9.2009)

 • Na doklady o výdeji destilátu se zapisuje telefonní číslo odběratele ( pokud je zapsáno v adresáři).
 • Byl upraven nápočet odběrů lihu a tržeb ( odstraněn problém způsobovaný technolog.dokladem v průběhu měsíce ). • verze 2.28 (05.10.2009)

 • Byl upraveno třídění nápočtů v tiscích odběru lihu a deníku tržeb
 • Tisk nápočtů odběru lihu a Deník tržeb byl převeden i do tisků ve zkráceném zápisu pálení. • verze 2.28a (17.10.2009)

 • V úloze Základní parametry/Doklady je možné nastavit formátování datumu na textových výdejkách a některých dalších dokladech. Pokud je formát bez řetězce " hh:mm" , neuvádí se čas.


  verze 2.28b (11.11.2009)

 • Opraven přenos poznámky z formuláře pro hledání adres do adresáře. • verze 2.28c (16.11.2009)

 • Do výdejových dokladů typu QuickReport byla doplněna linka ( na ostatních dokladech již byla).

 • V "Parametrech/Doklady/Evidence pálení/verze tiskové sestavy" lze nyní vybrat sestavu "Výpis s dokladem a cenou" , která namísto pořadového čísla pálení uvádí číslo dokladu o pálení. • verze 2.28d (13.12.2009)

 • Opraven tisk telefonu zákazníka ( pokud je uveden v adresáři ) u dokladu 2xvýdejka+přihláška. • verze 2.29 (14.1.2010)

 • Tuto verzi nainstalujte před výpisy z měsíční uzávěrky 12/09 .
 • Oprava koeficientu DPH u snížené sazby v číselníku DPH na 0.0909.
 • Oprava tiskových sestav s výpisem sazby spotřební daně. • verze 2.29a (7.2.2010)

 • Oprava tiskových sestav Deník tržeb a Nápočet pálení pro část sezony po změně roku. • verze 2.29b (11.2.2010)

 • V adresáři byla prodloužena délka pole pro údaj Telefon. • verze 2.30 (15.4.2010)

 • V opravě deníku pálení je nová záložka pro přepočet údajů měřidla na vybrané lince.. • verze 2.30a (2.9.2010)

 • Úprava zamezující zmenšení formuláře na displeji (autoscroll) .. • verze 2.30b (6.9.2010)

 • Úprava zamezující zmenšení formuláře na displeji (autoscroll) pro formuláře pokladny a náhledy tisků.. • verze 2.31 (10.9.2010)

 • V Základních parametrech/Poznámky je možno dopsat libovolnou poznámku na konec přihlášky (v textovém tvaru) připojené k výdejovému dokladu. V poznámce můžete využít parametrické proměnné %%MnozLAA pro množství LAA na dokladu k přihlášce.
  Příklad poznámky :
  Potvrzení provozovatele pěstitelské pálenice o převzetí výše uvedeného množství a druhu suroviny a současně o vydání destilátu v množství %%MnozLAA l ethylalkoholu. • verze 2.32 (23.9.2010)

 • Tisk dokladů o výdeji v textovém formátu je možný i z archivu. V seznamu dokladů klepněte pravým tlačítkem na vybraný doklad a zvolte Tisk dokladu. • verze 2.33 (1.10.2010)

 • V "Parametrech"/"Nastavení programu " je zaškrtávací okno pro volbu tisku stvrzenky o likvidaci odpadu externí firmou a okna pro zápis náyvu a adresy této firmy.
 • V "Parametrech"/"Doklady" je v oblasti "Příjmové a výdejové doklady " volba pro tisk přihlášky a výdejky bez tisku datumu. Ten se do příslušných míst dopíše ručně. • verze 2.33a (5.10.2010)

 • V Kartě zákazníka se zobrazuje číslo žádanky.
 • V Tiscích adresáře je seznam žádanek tříděný podle čísla žádanky • verze 2.34 (23.10.2010)

 • Ve formuláři "Adresář" nabíce "Tisky" je nový výpis seznamu zákazníků a skupin zákazníků s odběrem LAA nad stanovený limit.
  Pokud u skupin zákazníků nejsou stejné adresy, proveďte přeskupení adres ( pod tlačítkem "Skupiny")
 • Pokud u některého zápisu pálení dochází k výpisu prázdného dokladu , pokuste se o opravu zápisu : Klepněte na řádek tohoto zápisu v Deníku pálení pravým tlačítkem myši a pokud se objeví nabídka "Rekonstrukce záznamu " , spusťte ji. Pak zkontrolujte tisk dokladu. • verze 2.34a (8.12.2010)

 • Do editace šablony žádanky jsou doplněny nové proměnné : %%VydejDokl = číslo výdejky, %%ZkrLinka = zkratka linky , %%NazLinka = název linky.
  Nové proměnné se vygenerují otevřením formuláře Doklady. Pak je možno je použít do šablon žádanek.
 • V kartě zákazníka se pro výdej destilátu zobrazovalo ve sloupci doklad poř.číslo záznamu. To je nyní nahrazeno číslem výdejového dokladu. • verze 2.35 (11.12.2010)

 • Úpravy v Opravách deníku a v opravě skupinového čísla.. • verze 2.35a (21.12.2010)

 • Při uzávěrce sezony je možno po neúpěšně provedeném zálohování pokračovat a uzávěrku dokončit. Kromě provozní zálohy se vytváří též kopie databáze do datového adresáře. • verze 2.35b (15.1.2011)

 • Ve formulářích pro zápis pálení je ve výpisech nová kontrola zápisů stavu měřidel. Pokud na sebe nenavazují zápisy stavu měřidla, kontrolní výpis zobrazí u kterého dokladu k tomu došlo.
 • V "Opravě deníku pálení" je nová záložka pro stornování dokladu nebo jeho obnovu. • verze 2.35c (18.1.2011)

 • Upraven tiskopis pro Daňové přiznání ke spotřební dani podle vzoru 25 540 GŘC vzor 3. • verze 2.36 (12.7.2011)

 • V číselníku linek lze pro každou linku nastavit barvu, která ji bude označovat ve formuláři pro zápis pálení. Touto barvou bude označena levá strana tabulky pro zápis měření. Mělo by to usnadnit kontrolu , zda je zápis prováděn ke správné lince.
 • Upozornění :
  Celní správa požaduje doplnit žádanku tímto prohlášením :
  Prohlašuji, že si odeberu také množství etanolu nad 30 litrů a uhradím za toto množství při odběru provozovateli pěstitelské pálenice částku ve výši sptřební daně vypočtené podle zákona o spotřebních daních.
  Tento text můžete do přihlášky doplnit v parametrech programu na záložce "Poznámky" v okně "Poznámka na přihlášku".
  Pokud používáte editovanou přihlášku, dopňte tento text do vaší šablony. • verze 2.36a (27.7.2011)

 • Barevné označení linky je ve formuláři pro zkrácený zápis pálení rozšířeno na celý obvod tabulky pro zápis měření.
 • V parametrech programu , na záložce Doklady je nová volba pro tisk přihlášky a/nebo dokladu o výdeji destilátu bez čísla příslušného dokladu , s volným místem pro jeho ruční doplnění.
  Pozor ! Ručně zapsané číslo se u těchto dokladů se v programu neeviduje.V číslování dokladů se pokračuje jako dříve , v případě uvedené volby se příslušné číslo dokladu jen netiskne. • verze 2.36b (2.8.2011)

 • Pokud se při zápisu naměřených hodnot zdánlivých stupňů a teploty jejich hodnota zapsala na více než jedno desetinné místo, byl následný výpočet skutečných stupňů proveden z těchto hodnot , i když jejich zápis ve formuláři byl zaokrouhlen na 1 des.místo. Aby k tomu nedocházelo, zaokrouhlují se tyto hodnoty již při výpočtu na 1 des.místo. • verze 2.37 (13.8.2011)

 • Textový doklad o výdeji s údaji o likvid.odpadu je doplněn o řádek s likvidací. Pro tento případ používejte poslední typ dokladu v nabídce dokladů a to v textovém tvaru.
 • Pokud využíváte příplatek definovaný číselníkem Způsob práce ( např. pro ultrazvuk), je druhý typ textového dokladu o výdeji doplněn o rozšířený název služby a k sazbě za pálení se připočítává příplatek za zvolený způsob práce.
 • V Parametrech/Doklady je nová volba pro výběr textového tvaru přihlášky k výdejovému dokladu. • verze 2.37a (17.9.2011)

 • V Parametrech/Tisk je možno nastavit posunutí levého okraje tisku ( v textovém tvaru ). • verze 2.37b (20.12.2011)

 • V měsíční uzávěrce je k dispozici tisk listu 2,3 daňového přiznání bez vyplněných hodnot množství a hodnoty daně. Tyto údaje je pak nutno doplnit ručně ( pro uživatele s více palírnami ). • verze 2.38 (23.1.2012)

 • Oprava tisku Deníku tržeb (pro hodnotu větší než 100000 se nezobrazovala celá hodnota nápočtu DPH ).
 • V "Adresáři" , pod tlačítkem "Tisk" je nová úloha , která vyřadí duplicitní adresy podle rodného čísla , pokud na nich není přihláška k pálení.(Úloha trvá delší čas !) • verze 2.38a (8.8.2012)

 • Do specielního výdejového dokladu (2x výdejka + přihláška) byla doplněna formule o povinnosti odběru etanolu nad 30LAA za cenu s normální spotřební daní. • verze 2.38b (4.9.2012)

 • Ve formulářích pro zápis pálení je ve výpisech i tisk Knihy pálení podle čísla dokladu od - do. • verze 2.38c (16.11.2012)

 • Oprava tisku Knihy pálení podle čísla dokladu od - do. • verze 2.39 (20.05.2013)

 • Úprava v Opravě deníku pálení. Při změně odběratele a zákazníka se nemění soubory D08 a D09. • verze 2.39a (30.09.2013)

 • V parametrech je nový údaj : Povinné vyplnění telefoního čísla v adresáři. Po jeho zaškrtnutí je nutno při zápisu zákazníka vyplnit alespoň jeden znak do kolonky Telefon.