Kniha Akcionářů - KA01


Odkazy

   KA01_14.zip    - stáhnout do aplikačního adresáře. Obsahuje program KA01.exe a skript ScrKA01_014.sql.  (19.7.2021)

   KA01_14a.zip    - Novější verze KA01   (20.7.2021)