Konec 2.sv.války v Dubicku a okolí

Co o tom říkají zápisy pamětníků


Snažím se udělat si jasno o postupu událostí před 65.léty (které sám nepamatuji), tak jak jsem se o nich dočetl nebo z přímého vyprávění svědků.

Chronologický přehled


sobota 5.5.1945

Mapa k 5.5.1945 K 5.květnu 1945 byla situace následující :

Na území Severní Moravy se nacházela německá vojska skupin armád "Mitte" pod velením maršála Shőrnera v síle asi 150 000 vojáků. Kromě vojska se do Čech pokoušelo dostat značné množství válečných uprchlíků , které před sebou hnala fronta z míst osídlených německým obyvatelstvem. Německé vojsko měla v naší oblasti za hlavní úkol bránit ústupovou cestu z Mohelnice na Moravskou Třebovou a do Čech. Pomoci k tomu jim měla řeka Morava, která byla přirozenou překážkou od severu k jihu. Ústupové cesty přes ni byly rozhodnuti bránit co nejdéle.

Proti nim stála vojska 4.Ukrajinského frontu ( 265 000 vojáků) pod velením I.K.Petrova a později A.I.Jeremenka. V jejím rámci operovala 60.armáda pod velením generálplukovníka P.A.Kuročkina. V ní existovala t.zv. "rychlá skupina" určená pro rychlý postup na západ a která po vyhlášení Pražského povstání dostala konkrétní úkol rychlého postupu přes Zábřeh na Prahu.

Po průlomu německé obrany u Vítkova se levé křídlo vojsk 60.armády dostalo až na čáru Dvorce-Moravský Beroun-Šternberk-Bělkovice-Město Libavá. Jednalo se o 3.horský (generálmajor D.V.Venedin ) a 15.střelecký sbor (generálmajor P.V.Terdějev).

Blízkost konce války nic nezmírnila na její krutosti. Tento den došlo hned z rána k obklíčení a vypálení obce Javoříčko. Záminkou bylo zřejmě zavraždění manželky a dvou dětí německého lesního správce v noci z 9. na 10.dubna 1945 pravděpodobně partyzány skupiny Jermak-Fursenko , která v této oblasti operovala. V noci 4.5.1945 ,před vypálením obce, se partyzáni stáhli ke Kladkám a 5.května měli ostřelovat silnici u Měníka.Javoříčko bylo zcela vydáno všanc. Lűdemannovým komandem SS zde bylo zavražděno 38 místních obyvatel, mužů ve věku od 15 do 76 let. Domy byly zapáleny pancéřovými pěstmi a fosforovými bombami. Kouř z vypáleného Javoříčka pozorovali lidé až v Dubicku a okolních obcích.

neděle 6.5.1945

Mapa k 5.5.1945 Hlavní síly 60.armády mají za úkol postupovat na Lanškroun.Jen 3.horský sbor se má nadále zabývat útokem Olomouc ze severovýchodu.

Toho dne se 15.střelecký sbor dostal na čáru Štěpánov,Žerotín,Troubelice,Šumvald.

28.střelecký sbor (generálporučík M.I.Ozimin , od 5.5. do něj byl přesunut i 107.střelecký sbor generálporučíka D.V.Gordějeva) se dostal na čáru Roudno,Arnoltice,Húzová a zřejmě až do Oskavy.

Volksturm (německá domobrana) v Rohli předává své zbraně do rukou Janoslavických čechů a na kostel vyvěšuje bílý prapor.
pondělí 7.5.1945

Velitelství 60.armády se přemístilo do Moravského Berouna.

Detail postupu Rudé armády 7. a 8. května s přibližnými časy :

Mapa k 7.5.1945 Přes Dubicko a Bohuslavice se valí mohutný proud německé armády. Je podminován most přes Moravu v Lukavici ( a zřejmě i další mosty po řece). Občané v Dubicku a Bohuslavicích jsou německým vojskem vyzýváni k zabezpečení oken z důvodu plánovaného zničení mostu. Most střeží zvláštní komando. Německé vojsko má obrané postavení od kaple sv.Rocha přes Zámecký vrch, Holubici až po Červenou skálu nad Klopinou.

Tento den se stal osudným pro šest občanů obce Leština. Při ústupu německé armády byl v jednom z posledních vozidel u obecní váhy zastřelen německý voják. Projíždějící jednotkou byla bojová jednotka SS , zajišťující zadní voj ustupujících jednotek. Po vesnici se rozběhlo komando, které náhodně posbíralo šest mužů jako rukojmí a žádalo vydání střelce. Protože střelec nebyl vydán (nebyl znám) , byli rukojmí odvezeni do Stavenice, kde bylo ve statku poblíž křižovatky německé vojenské velitelství. Zde byli vyslýcháni a zřejmě na druhý den ráno zastřeleni na okraji lesa jižně od obce. Jejich těla se stopami po mučení jsou nalezena až po ukončení války (10.5 ?). V pozdějších dnech jsou tak zvaným " komandem českých vlastenců " provedeny odvetné útoky s tragickými následky na německé civilisty z Vitošova a Leštiny.

28.střelecký sbor postupuje z prostoru Libiny do Rohle ( asi v 9.hodin dopoledne). Postupuje dále a brzy odpoledne vstupují do Janoslavic. Zde se setkávají s partyzány z Hrabové , kteří je převádějí přes les do Hrabové.

15.střelecký sbor postupuje od Lipinky a Veleboře dosáhne asi v 1 hod. odpoledne. Velmi obtížně ( ostřelována z německého postavení u Holubice) pokračuje do Klopiny ( kolem 5.hod. odpoledne) a zde se rozděluje. Část pokračuje na Úsov , který obsazuje kolem půlnoci.
Druhá část postupuje na Polici a dále na Dubicko.

Přes Bohuslavice se kolem 3.hod odpoledne přesouvá kolona německých obrněných vozů od Háje směrem na Hrabovou. Tam však jsou již protitanková děla 28.střeleckého sboru a v přestřelce je jeden vůz před Hrabovou vyřazen a tím je výpad zastaven.

V Bohuslavicích obsazuje jednotka SS důležité body Na Hrázi , staví se děla ke Kříži a k pomníku padlých. Velitel německého motorizovaného oddílu je zastřelen zřejmě odstřelovačem 28.sboru.

Nad prostorem se objevuje letecká podpora 60.armády (šturmoviky), která zalétá až k zábřežskému nádraží.

Večer, po 18. hodině , se v Dubicku od Police objevují první vojáci 15.střeleckého sboru.Na Rybníce (část Dubicka směrem k Bohuslavicím) je v té době ještě německý kulomet. Proud vojenských vozidel a povozů sahá od Sokolovny ke škole. Dubicko je svobodné.Pije se , co se dá pít a zároveň se po půdách hledají Němci, mnohdy ,ke hrůze obyvatel, se zapálenou svíčkou v ruce .

Mapa k 7.5.1945 Před půlnocí se němečtí vojáci z Bohuslavic přesunují do Lukavice.Po přesunu je vyhozen Lukavický most a náhon do papírny. ( Zničeny jsou též mosty u Mohelnice a Bludova. Most u Leštiny zůstal neporušen. Němci též nestačili zničit mosty mezi Postřelmovem a Sudkovem.)

15.střelecký sbor tak dosáhl čáry Úsov - Leština a 28.střelecký sbor dosáhl Moravy od Leštiny po Sudkov.

úterý 8.5.1945

Mapa k 8.5.1945 Ve 3.hodiny ráno dorazil do Bohuslavic průzkumný oddíl z Dubicka následován motostřeleckým oddílem.Tato, asi kilometr dlouhá přímá cesta , byla plná opuštěných povozů a automobilů po německých uprchlících , kteří zde byli nuceni opustit svůj poslední majetek aby se stihli dostat na druhý břeh Moravy před zničením mostu. Takto zřejmě vypadala většina ústupových cest.Pro vojsko to představovalo ztížení postupu. V Bohuslavicích bylo zřízeno radiové spojení s velitelstvím 60.armády v Moravském Berouně a u mlékárny byla postavena děla.Během dopoledne se, pod palbou z Lukavické strany, vojáci Rudé armády snažili vybudovat lávku přes rozvodněnou Moravu. Tato snaha měla za následek oběti na životech - 8.padlých rudoarmějců .

Ve dvě hodiny odpoledne se německý opěrný bod v lukavické papírně stal terčem dělostřeleckého útoku a je zničen.( Podle vyprávění stálo úspěšné dělo v Dubicku "Na křepelce"). Palba pokračuje na ustupující německá vojska.

Německé dělostřelectvo v prostoru Mírova bylo stále aktivní a těžce ostřelovalo prostor Klopiny ( V Klopině ztratilo život 12 rudoamějců) . 15 střelecký sbor však postupoval na Stavenici a Třeštinu. Protože narazil na rozvodněnou Moravu a zničený most u Mýta , obsadil Mohelnici až obchvatem od Loštic a Zábřeha. V Mohelnici (baště zdejších sudetských Němců) vlají na většině domů bílá prostěradla a dochází jen k ojedinělým přestřelkám .Přesto v těchto bojích zahynuli i 3 dobrovolníci z Třeštiny. Mohelnicí ještě téhož dne projíždí 1.čs tanková brigáda od Olomouce na Prahu.

Je osvobozen Zábřeh a t.zv. "rychlá skupina" se dvěma proudy od Zábřeha a od Šumperka vydává na pomoc Praze.

Ve Vitošově je zastřelen výstřelem z lesa nad kamenolomem ( tehdy byl kamenolom mnohem menší) na koni projíždějící kapitán Rudé armády.

Na konci tohoto dne dochází ke kapitulaci německých vojsk. Kolem 23.hodiny dochází k mohutné střelbě na oslavu kapitulace. Skupina "Mitte" však kapitulaci nadále odmítá.


Literatura a odkazy :
 • W. Wikipedie
 • Osvobození Šumperska v roce 1945;Josef Bartoš; Severní Morava sv.49 /1985
 • Rohle historie a současnost;Josef Bartoš,Jan Ovečka,František Spurný;1985
 • Klopina a Veleboř od minulosti k současnosti ;Josef Bartoš;1996
 • Bohuslavice od nejstarších dob po dnešek;Žváček M.,Kopa L.,Riffler V.;1980
 • Mohelnice včera a dnes; kolektiv autorů;1973
 • Postřelmov od minulosti k současnosti;Josef Bartoš,Jindřich Shulz;1980
 • Dějiny Dubicka od roku 1918 do současnosti;Josef Sobek;2003
 • Deník 4.září 2007 , 62 let po vraždách v Leštině; Stanislava Rybičková
 • Javoříčko varuje; František Lón,1985


 • Jan Kopa

  květen 2010      Webový občasník

      Úvodní stránka