Jakub Lolek

Vybrané kapitoly z jeho rukopisu "Kronika panství úsovského"


České zákampí unčovské, oněch patero osad na "ztracené vartě", ona oblast, jíž útes bradelský vévodí, dosud v literatuře nenalezla ozvěny. Nikdo se nenamáhal hlouběji si všímat této ztracené varty, českého lidu, jeho tlukotu srdce v životě, jeho dějin a kulturních poměrů. Kronikou touto učiněn skromničký náběh k práci dokonalejší.

Jakub Lolek v předmluvě Kroniky panství úsovského.

Jakub Lolek


Jakub Lolek Učitel,spisovatel a vlastenec Jakub Lolek se narodil 25. července 1845 v Lipince.Jako učitel působil na Konicku, později v Paloníně a nakonec ve Zvoli. Psal o dějinách severní Moravy, sbíral pověsti,popisoval život na vesnici devatenáctého století, organizoval vlastenecký život na severní Moravě. Podívejte se na webovou stránku , kterou mu věnuje jeho rodná obec (*1).

Je určitě vhodné připomenout, že pan Jakub Lolek byl otcem autora kresleného seriálu o prohnané lišce ( později nazvané Bystronožka a dále zkomolené na Bystrouška ), malíře Stanislava Lolka.

Jakub Lolek a "Kronika panství úsovského"

Na sklonku života,koncem roku 1915 dopsal "Kroniku panství úsovského", která zůstala v rukopise a takto ji věnoval a odevzdal poslanci Moravského zemského sněmu, později vlivnému prvorepublikovému politikovi za agrární stranu, Kuneši Sonntagovi. Autor Jakub Lolek zemřel brzy nato, 7.ledna 1917. První světová válka, ani první republika natož následující epochy a nakonec i osud Sonntagovy rodiny , příliš nepřál tomu, aby se "kronice" někdo věnoval. Rukopis "Kroniky" se vynořil někdy po roce 1990, kdy jej rodina Sonntagova předala panu Janu Motlíčkovi z Úsova.

Pan Motlíček nechal rukopis zkopírovat a dovolil mi z této kopie udělat záznam na CD nosič.

Kronika má zhruba šestset rukopisných stran a obsahuje mnoho zajímavých informací jak o úsovském panství, tak i o jeho okolí, v časovém rozmezí od , podle jeho slov, "pravěkého zášeří" až po revoluční události v polovině 19.století.

Níže je uvedeno několik odkazů na opis útržků z této kroniky. Pokud mi čas dovolí, možná ještě nějaký útržek přibude.


Vybrané kapitoly z Kroniky panství úsovského

 • Král Václav I. a Tataři na Moravě.
 • Král Václav I, Jednooký, v pověstech na Úsovsku
 • Vrchnostenské artikule pro panství úsovské z roku 1690.


 • Technická poznámka

  Opis byl pořizován z nepříliš kvalitní kopie (ze zmíněného CD) a proto se omlouvám za případnou chybu při přepisu.

  Poznámky, které autor dopisoval drobnějším písmem přímo do textu , jsem si dovolil v rámci lepší čitelnosti dát pod článek.


  Literatura a odkazy :
 • *1) http://www.lipinka.cz" Webová stránka obce Lipinka, v odkazech je stránka věnovaná jejich rodákovi Jakubu Lolkovi.


 • Jan Kopa

  březen 2016      Webový občasník

      Úvodní stránka