Publikace o historii naší obceJosef Koruna : Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí


Publikace "Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí" od Josefa Koruny je vydána obcí Dubicko nakladatelstvím INFOA v Dubicku. Formát je stejný, jako u předchozích publikací takto vydaných a má rozsah 96 stran.Barevnou obálkou a pěknými perokresbami v knížce samotné, ji ilustroval Petr Herzig Dubický.Knížku oživují ilustrace dětí ze základní školy v Dubicku.

Záběr publikace je docela široký. Jedná se o pověsti,historické připomínky a úvahy, týkající se v širším smyslu středověkých Čech a Moravy v období Velké Moravy a pozdější přemyslovské kolonizace a které tvoří rámec pro zaostření na náš region od Bradla po Zvoli, Mírov, Olomouc.

Samotného Dubicka a jeho bezprostředního okolí se týkají tradiční pověsti "O propadlé svatbě", "O svatých věrozvěstech Cyrilu a Metoději" a několik dalších pověstí o strašidlech a vodnících. Kromě několika případů je zdroj pověstí neuveden a původní text bývá převyprávěn. Jedná se hlavně o pověsti Františka Poštulky a Jakuba Lolka. V některých případech jde nejspíš o pověst nově sebranou nebo nově vytvořenou autorem (Loučení a Pověst o Štafiusovi).

Historické připomínky jsou někdy vkomponovány do pověstí, jindy jsou v samostatných kapitolách (Dubický zvon zvaný "Tunkl",Jubilejní kameny, Bitva u Zvole, Klášterní Hradisko ...). Objasňují události a fakta, u kterých si, přes jejich blízkost, někdy ani neuvědomujeme jejich význam.

Další částí jsou autorovy historické úvahy. I ty jsou někdy doplňkem povídky, jindy tvoří samostatnou kapitolu. V kapitole "Loučení" připomíná pobělohorské exulanty. Jinde uvažuje o původu místního názvu Peklo. Zabývá se tatarským vpádem na Moravu,dubickou tvrzí a hlavně osobou prvního známého držitele dubického panství, Benedou z Dubicka. K některým úvahám mám výhrady, které postupně uvedu na svém blogu (občasníku).

Závěrem se vracím k nejznámější dubické pověsti "O propadlé svatbě". V knížce je uvedeno i její znění z internetových stránek "majovyhonzik" o dubickém zahradníku Prokopu Strniskovi a Martě Vincourové z Janoslavic. Text je převzat z knížky šumperského spisovatele a básníka Miroslava Kubíčka , "Hornohanácké povídky a pověsti". Ten, v regionální příloze novin MF Dnes ze dne 11.6.1998, o své práci píše : "Nejde mi o to, abych čtenáři přepsal starou pověst. Spíš se v mých pohádkách odráží vlastní citový přístup, vlastní zkušenosti a fantazie. Spoustu věcí si domýšlím."

Myslím si, že to platí i pro tuto knížku.Jan Kopa

březen 2016
    Webový občasník

    Úvodní stránka