Přehled měr a vah


Orientační přehled některých historických měr a vah.

Není možné sestavit řádnou převodní tabulku starých a nových měr. V každém pramenu (*W,*1,*2) je číselná hodnota stejnojmenné jednotky odlišná. Různili se jak v čase , tak i místem používání a také účelem použití. Např. jednotka "lán" byla základní jednotkou plošné míry pro vymáhání daně. Přesto existovalo ve stejné době mnoho různých lánů jako : královský dobrý orný lán - asi 17,5 ha, kněžský lán - asi 16,0 ha, panský,zemanský a svobodný lán - asi 14,5 ha, selský lán - asi 11,5 ha. Výměra si lišila i během času. Za knížete Oldřicha měl 1 lán asi 18,0 ha, za krále Přemysla Otakara II. asi 17,5 ha, za krále Jana Lucemburského asi 16,0 ha a za krále a císaře Karla IV asi 18,5 ha.(*3) Podle místa lze najít lán míry chrudimské,čáslavské,svitavské a p. Počty se starými jednotkami nemá cenu provádět s představou o nějakých přesných číslech, většinou se vždy bude jednat o více či méně přesný odhad.

Tak je nutno přistupovat i k následujícím tabulkám, které mají uvést jen jakousi představu o mírách a vahách historických dob.

Délkové míry

Základní


čárka = 2,195 mm
palec vídeňský = 26,24 mm = 12 čárek
palec český = 26,34 mm = 12 čárek
pěst = 10,536 cm
píď = 19,71 cm
dlaň = 7,88 cm = 4 prsty
loket český = 0,593 m
látro = 3 - 4 lokte

stopa česká = 29,6 cm = 11,5 vídeňských palců
stopa vídeňská ( též střevíc ) = 31,61 cm = 12 vídeňských palců

sáh moravský = 1,775 m
sáh český = 1,778 m = 3 lokte = 6 stop
sáh vídeňský = 1,896 m = 6 střevíců = 72 palců

prut = 4,751 m = 8 loktů
provazec = 42 loktů
lano = 189,6 m = 600 střevíců

Míle

Míle
Pro lepší představu jsou mílové vzdálenosti zakresleny do mapového náčrtku našeho okolí.

1 - míle vídeňská = 6,46 km
2 - míle česká = 6,89 km
3 - míle zemská = 7,5 km
4 - míle moravská = 12,04 km
5 - míle rakouská námořní = 1,86 km

Plošné míry


Plošné míry v zemědělství

Plošné míry polní
1 ar = 100 m2
1 ha = 100 arů = 10000 m2 - je zde porovnán s plochou fotbalového hřiště FC Dubicko.

Další červeně vyznačené plochy představují starší historické plošné míry.

1 hon = 124,194 m2
1 záhon = 257,07 m2
1 jitro = 3 084,83 m2
jitro byla výměra, kterou zemědělec zoral od jitra do večera

1 lán zemský = 185 089,8 m2 = 18,51 ha
lán byla výměra pole, kterou bylo možné obdělat s párem volů

Modře vyznačené plochy představují plošné míry platné v Česku a Rakousku-Uhersku v 18. století

1 achtl = 239,78 m2
1 měřice (míra) = 1 918,21 m2
1 korec = 2 877,32 m2
1 jitro = 5 764,64 m2
1 vídeňský lán = 17,26 ha
1 zemský lán = 18,2 ha
1 selský lán = 18,6 ha
1 panský lán = 23,3 ha


Objemové míry


Objemové míry - moravské

Objemové míry moravské
1 máz = 1,07 litrů = 2 holby = 4 žejdlíky
1 holba = 0,536 litrů = 2 žejdlíky
1 žejdlík = 0,268 litrů

1 vědro = 56,59 litrů
1 sud piva = 226,36 litrů = 4 vědra
1 sud vína = 565,9 litrů = 10 věder

Objemové míry - dřevo

Objemové míry dřevo
1 sáh = 2,28 m3
1 hromada dříví = 3 sáhy dříví


Přehledný seznam používaných měr podle (*2)

Délkové míry v českých zemích mezi 13. a 15. stoletím

čárka = 2,05 mm
zrno = 4,92 mm
prst = 19,71 mm = 4 zrna
palec = 24,64 mm = 5 zrn
dlaň = 78,85 mm = 4 prsty = 16 zrn
pěst = 98,56 mm = 4 palce = 20 zrn = 48 čárek
píď = 197,13 mm = 8 palců = 40 zrn = 96 čárek
střevíc = 29,57 cm = 12 palců
český loket (loket pobělohorský) = 59,15 cm = 2 střevíce
staročeský sáh = 1,7745 m = 3 lokte
látro = 2,366 m = 4 lokte
prut = 4,732 m = 8 loktů
provazec přemyslovský = 24,843 m = 42 loktů
provazec zemský = 25,04012 m = 42 loktů + 2 pěsti
provazec unifikovaný = 30,75 m = 52 loktů
míle česká = 9 139,6438 m = 365 provazců zemských

Délkové míry před zavedením metrických měr

čárka = 2,195 mm
palec vídeňský = 26,24 mm = 12 čárek
palec český = 26,3401 mm = 12 čárek
pěst = 10,536 cm
stopa česká = 29,6 cm = 11,5 vídeňských palců
stopa vídeňská (střevíc) = 31,6081 cm = 12 palců
sáh moravský = 1,775 m
sáh český = 1,778 m = 3 lokte = 6 stop
sáh vídeňský = 1,896484 m = 6 střevíců = 72 palců
prut = 4,75128 m = 8 loktů
lano = 189,6 m = 600 střevíců
míle poštovní = 7 585,936 m = 4000 vídeňských sáhů

Plošné míry platné v českých zemích v době panování Přemysla Otakara II.

jitro 3084,83 m = 5 zemských provazců = 210 loktů = 630 pídí
hon = 124,194 m
lán zemský = 18,50898 ha = 4 čtvrti = 12 kop záhonů = 60 jiter = 300 provazců
záhon = 257,0692 m2 = 7,5 brázdy

Plošné míry platné v Česku a Rakousku-Uhersku v 18. století

čtverečný palec = 69,4 cm2
čtvereční stopa = 99,907 dm2
čtverečný sáh = 3,596652 m2
čtverečný sáh vídeňský = 3,62 m2
achtel = 239,77675 m2
čtvereční míle = 57,54642 km2

České kubické míry na pevné látky

krychlový palec = 18,2746 cm3
krychlová stopa = 31,579 dm3
bečka soli = 87 dm3
sáh dříví = 3,412 m3
krychlový sáh 6,820992 m3

České kubické míry na obilí

žejdlík = 0,3537 l (0,478 l; 0,484 l)
češka = 1,453 l = 2 přehršle
máz = 1,4148 l (1,912 l) = 4.žejdlíky
řepice = 2,906 l = 2 češky
mejtník = 3,8422 l = 10 žejdlíků
čtvrtec = 5,812 l = 2 řepice
věrtel = 23,3406 l (23,35 l; 23,398 l) = 4 čtvrtce = 66 žejdlíků
vědro vídeňské = 56,5890 l = 40 mázů
vědro české = 61,184 l = 32 mázy = 128 žejdlíků
míra = 61,4758 l = 4 čtvrtce = 8 osmerek = 16 mejtníků
měřice vídeňská = 61,4868 l
měřice moravská = 70,6 l
strych (korec) = 93 l (93,362 l; 93,592 l) = 4 věrtele

Další délkové jednotky

krok = 75,8 cm
loket slezský = 57,85 cm
loket český (též pražský) = 59,376cm (59,391 cm)
loket moravský = 59,4 cm
loket vídeňský = 77,76 cm (77,7558 cm)
sáh hornický (též lachr) = 1,917 m (výška důlní chodby v dosahu s perlíkem)
provazec = 30,8776 m
míle rakouská námořní = 1,85511 km
míle vídeňská = 6,46409 km
míle česká = 6,8924487 km
míle zemská = 7,5 km
míle moravská = 12,036 km

České a rakousko-uherské duté míry v 18. stol.

žejdlík vídeňský = 0,35 l
žejdlík český = 0,4844 l
džbánek vídeňský = 0,531 l
holba = 0,707 l
máz = 1,4 l = 2 pinty
máz vídeňský 1,415 l
pinta = 1,937 l (1,949 l) = 4 žejdlíky
lahvice = 5,812 l = 3 pinty = 12 žejdlíků
soudek = 11,625 l = 2 lahvice = 6 pint
achtl = 23,25 l = 2 soudky
vědro = 56 l = 40 mázů
vědro rakouské ( též eimer) = 56,605 l = 40 mázů
bečka (též fass) = 112 l = 2 vědra
sud piva = 2,24 hl = 4 vědra
sud vína = 5,6 hl = 10 věder

České staré váhové míry

lékárnická grán = 0,073 g
karát metrický = 0,2 g
karát vídeňský = 0,206 g
denár = 1,0034 g
lékárnický skrupul = 1,458 g
kvintlík = 4,0137 g
lékarnická drachma = 4,375 g
lot = 16,05 g
lot celní = 16,66 g
lot vídeňský = 17,5 g
lékárnická unce = 35 g
česká hřivna = 256,875 g
vídeňská hřivna stříbra = 280,668 g
libra lékárnická = 420 g
libra česká = 513,75 g
libra pražská = 514 g
libra slezská = 530g
libra celní = 541 g = 32 loty
libra celní (nová) = 500 g
libra vídeňská = 560 g
kámen = 10,275 kg (10,288 kg)
cent = 51 kg = 100 liber
cent vídeňský = 56 kg


Literatura a odkazy :
 • W. Wikipedie
 • 1. www.thunder-bolt.cz
 • 2. www.geneze.cz
 • 3. Jan Bumba: České katastry od 11. do 21. století. Grada publishing a.s, 2007


 • Jan Kopa

  leden 2016      Webový občasník

      Úvodní stránka